Keywords Search

Malmö – Conclusions

Bibliography
 • Andersson, R., Bråmå, Å. & Holmquist, E. (2010) “Counteracting segregation: Swedish policies and experiences”, Housing Studies, 24, 2, pp. 237-256.
 • N2010/1894/ENT Handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag. Näringsdepartementet, 22 April 2010.
 • Rønning, R., Knutagård, M., Heule, C. & Swärd, H. (2013) Innovationer i välfärden – möjligheter och begränsningar. Stockholm: Liber.
 • Schierup, C-U. (2006) “Den sociala exkluderingen i Sverige. Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring”, in Reyes, P. (ed.) Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, SOU 2006, 59. Stockholm: Fritzes.
 • Segnestam Larsson, O. (2012) City Report: Malmö, Sweden, WILCO
 • Segnestam Larsson, O. (2013) WP4: Urban Policy Orientations In Local Welfare, Malmö, Sweden, Wilco
 • www.malmo.se/omradesprogram
Interviews:
 • Interview 1: Head of and project coordinator of Områdesprogrammet Holma-Kroksbäck
 • Interview 2: Librarian and employed at Holma Infocenter, Områdesprogrammet
 • Interview 3: Employed at The Coompanion Inkubatorn (key promoter)
 • Interview 4: Experienced user at the Coompanion Inkubatorn
 • Interview 5: Founder and chairperson of Yalla Trappan
 • Interview 6: Spokesperson for Yalla Trappan
 • Interview 7: Experienced user, Yalla Trappan
Pages: 1 2
close

Content keywords

Keywords: Activation | Activation policies | Case management | Child care | Child education | Citizen initiatives | Citizenship | Civil society | Co-funding | Co-production | Collaboration | Community | Community development | Democracy | Deregulation | Development | Diffusion | Disability | Employment services | Empowerment | Enabling | Entrepreneurialism | Entrepreneurship | European Social Fund | Family caregivers | Family Centres | Family needs | Family-minded | Gentrification | Governance | Grassroots initiatives | Housing corporation | Housing policy | Incubator | Integration | Labour market | Labour market integration | Local context | Local governance | Local governments | Local initiatives | Local welfare | Local welfare system | Lone mothers | Lone parent support | Micro-credit | Municipality | Neighbourhood | Neighbourhood revitalisation | Network | Networking | Participation | Partnerships | Personalising support | Political administrative system | Precarious working conditions | Preschool education | Privatisation | Public administration | Regional government | Segregation | Single mothers | Social and solidarity-based economy (SSE) | Social capital | Social cohesion | Social economy | Social enterprise | Social entrepreneurship | Social housing | Social housing policies | Social inclusion | Social investment | Social media | Subsidiarity | Sustainability | Third sector organisations | Unemployment | Urban gardening | Urban renewal | User choice | Welfare governance | Welfare mixes | Workfare | Young mothers | Youth unemployment
Malmö

Malmö – Conclusions

Categories: Conclusions

Search