Keywords Search

Stockholm – Conclusions

Bibliography
References:
 • Boverket (2012a) Bostadsmarknaden 2012-2013 -med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten. Karlskrona: Boverket.
  Boverket (2012b) Ungdomars boende – lägesrapport 2012. Karlskrona: Boverket.
 • Bråmå, Å., Andersson, R. & Solid, D (2006) Bostadsmarknadens institutioner och grindvakter i den etniskt segmenterade staden – exemplen Stockholm och Uppsala, Norrköping: Integrationsverket.
 • Carrigan and Nordfeldt (2013) Social innovations in Malmö, WP5, Sweden.
 • Engel, C (2014) Fryshuset från norr till söder? Det sociala entreprenörskapets gränser. In Fryshuset i fokus: Socialt entreprenörskap inom och bortom det civila samhället. Tyresö: Sivart förlag. In preparation.
 • Johansson, H (2009) “Den svenska arbetslinjen och EU:s sysselsättningsstrategi”, in Johansson, H. and Hornemann Møller (eds) Aktivering – arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. Malmö: Liber, pp. 55-85.
 • Länsstyrelsen i Stockholms län (2012) Läget i länet. Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011. Rapport 2012, p. 16. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholm län.
 • Nordfeldt, M (2012) City Report Stockholm, WP3, WILCO.
 • Nordfeldt, M. and Wiklund, J (2013) Underlag inför framtagande av hemlöshetsstrategi för Stockholms stad. Stockholm: Stockholms stad.
 • OECD (2006) OECD Territorial Reviews: Stockholm, Policy Brief, May 2006, OECD Observer.
 • Segnestam Larsson, O and Carrigan, A (2013) Urban Policy Orientations in Local Welfare, Stockholm, Sweden. Nijmegen/Liege: WILCO project. Available at www.wilcoproject.eu
 • Stockholms stad (2013) Projekt Filur ger ungdomar mod att söka jobb. Stockholm: Stockholms stad 2013.
 • Thorén, K (2008) “Activation policy in action”: a street-level study of social assistance in the Swedish welfare state. Växjö: Växjö University Press.
Documents:
 • Utl. 2007:116, Dnr 325-113/2007. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.
 • Utl. 2007:117, Dnr 331-1800/2007. Jobbtorg – från bidrag till arbete.
 • Arbetslinjen Klippan, 2013.01.24, www.arbetslinjen-klippan.se
 • Svenska ESF rådet, FILUR fördjupade insatser leder unga rätt, 07.02.2013, www.esf.se
 • Miljardprogrammet, 2012, www.miljardprogrammet.se
 • DN 18.10.2011, Sluta sprida lögner om Miljardprogrammet, www.dn.se/debatt
Interviews:
 • Interview 1 – Job coach at the Filur project (10.05.12)
 • Interview 2 – Head of the labour-market administration (11.05.12)
 • Interview 3 – Project leader at Filur (19.09.12)
 • Interview 4 – Participant at Filur (young woman) (19.09.12)
 • Interview 5 – Participant at Filur (young man) (19.09.12)
 • Interview 6 – Project leader at Children of Single (Lone) Mothers (22.10.12)
 • Interview 7 – Initiator of Miljardprogrammet (19.10.12)
 • Interview 8 – Participant/fellow entrepreneur at Miljardprogrammet (07.06.12)
Pages: 1 2
close

Content keywords

Keywords: Activation | Activation policies | Case management | Child care | Child education | Citizen initiatives | Citizenship | Civil society | Co-funding | Co-production | Collaboration | Community | Community development | Democracy | Deregulation | Development | Diffusion | Disability | Employment services | Empowerment | Enabling | Entrepreneurialism | Entrepreneurship | European Social Fund | Family caregivers | Family Centres | Family needs | Family-minded | Gentrification | Governance | Grassroots initiatives | Housing corporation | Housing policy | Incubator | Integration | Labour market | Labour market integration | Local context | Local governance | Local governments | Local initiatives | Local welfare | Local welfare system | Lone mothers | Lone parent support | Micro-credit | Municipality | Neighbourhood | Neighbourhood revitalisation | Network | Networking | Participation | Partnerships | Personalising support | Political administrative system | Precarious working conditions | Preschool education | Privatisation | Public administration | Regional government | Segregation | Single mothers | Social and solidarity-based economy (SSE) | Social capital | Social cohesion | Social economy | Social enterprise | Social entrepreneurship | Social housing | Social housing policies | Social inclusion | Social investment | Social media | Subsidiarity | Sustainability | Third sector organisations | Unemployment | Urban gardening | Urban renewal | User choice | Welfare governance | Welfare mixes | Workfare | Young mothers | Youth unemployment
Stockholm

Stockholm – Conclusions

Categories: Conclusions

Search